Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους υποψήφιους επενδυτές για την ίδρυση μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών τα σχέδια βελτίωσης μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Με βάση την ΚΥΑ Σχεδίων Βελτίωσης η επιδότηση για εκτροφή σαλιγκαριών θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις το 75% της επένδυσης.

Ο υποψήφιος εκτροφέας σαλιγκαριών θα μπορεί να επιδοτηθεί για την δημιουργία της περίφραξης, των εσωτερικών χώρων, την άρδευση καθώς επίσης και για την απόκτηση μηχανημάτων. Δεν θα μπορεί όμως να επιδοτηθεί για την απόκτηση του ζωικού κεφαλαίου (σαλιγκάρια γεννήτορες), των σπόρων (τριφύλλι, λάχανα κτλ) καθώς επίσης και για την αγορά γης.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε μορφή pdf.